Vedtægter for LPO DSB Fredericia

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 21. januar 2020