LPO GULD

Næste LPO GULD arrangement bliver den 26/11.

Nærmere info følger.

 

Øverst: Alle deltager ved LPO GULD 2018.

 

Venstre: Den yngste og ældste (anciennitet).

 

Nederst venstre: Nyeste på depotet.

 

Nederst højere: De nyeste pensionister.